Enemmän kuin tiimi

Partner

Senior Advisors

sotkusta selkeäksi ikoni
Janne Kolehmainen

Janne Kolehmainen

Kole on kartuttanut myyntikokemuksensa ”pöydän toiselta puolelta” ollessaan myyntimiehen, KAMin, myyntijohtajan ja asiakkuusjohtajan rooleissa useilla eri toimialoilla aina lentoliikenteestä (Finnair) liikunta- (SATS) ja turvallisuusalan (G4S) kautta konsulttibusinekseen.

Vuosien varrelta on kertynyt vuosien johtoryhmäkokemus ja käytännön tuntemusta erilaisten kriittisten järjestelmähankkeiden kuten CRM läpivienneistä. Eli voidaan sanoa että kokemusta löytyy kokemusoppilaalta: #pappaoppii. Viimeiset viisi vuotta Janne on toiminut yritysvalmentajana ja viimeisimpänä aluevaltauksena on headhunting.

Kole auttaa mielellään johtamisen, johtoryhmä- ja esihenkilötyön kehittämisessä sekä sydän hänellä sykkii myynnille, asiakkuudenhoitamiselle sekä vaikuttavalle viestinnälle.

Kasvokuva Joshua Moorrees

Joshua Moorrees​

Hallituksen puheenjohtaja, Partner

Joshua (KTM, HHJ, HHPJ) on kokenut yritysvalmentaja, joka toimii useamman yrityksen hallituksen jäsenenä, sekä on viimeksi toiminut suomalaisen kasvuyritys Tablebedin toimitusjohtajana, sekä Markkinointisankarien osakkaana.

Tablebedillä Joshua on kerännyt yli 1 miljoonan euron kasvusijoitukset – kasvattaen yrityksen arvon 42-kertaiseksi toimitusjohtajakautensa aikana – vienyt toiminnan prototyypistä 19 vientimaahan ja klousannut mm. 1 miljoonan euron sopimuksen USA:han ja 300 000€ sopimuksen Japaniin.
Ennen kasvuyritysmaailmaan siirtymistä Joshua toimi maailman suurimman henkilöstöpalvelualan yrityksen Adecco Groupin Suomen maayhtiön johtoryhmässä muutosjohtajana.

Joshuan ydin valmennuksissa ja vuokrajohtamisessa on johtamisen, johtoryhmä- ja esihenkilötyön kehittämisessä, sekä strategiatyössä. Lisäksi Joshuan asiantuntemusta kysytään myynnin ja myynnin johtamisen parissa.

Johanna Vilkuna

Johanna Vilkuna (os. Kiviranta)

Johanna (hallintotieteen maisteri, kauppatieteiden yo.) on aito ihmisten kohtaaja ja valmentaja. Työuransa aikana hän on toiminut sekä Suomessa myynnin ja konsultoinnin parissa että kansainvälisesti ulkoministeriön palveluksessa.

Lopulta Johanna on ihan tavallinen ihminen. Hän uskoo toimiviin prosesseihin, kunnioittavaan vuorovaikutukseen ja aktiiviseen tekemiseen, jotka yhdistettynä auttavat hyvien tulosten saavuttamisessa. Näiden oppien avulla introverttikin rakastaa myynti- ja valmennustyötä. Lisäksi hänelle tärkeää on jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen, mitä hän tällä hetkellä tekee Aalto yliopistossa laskentatoimen laitoksella tavoitteenaan kauppatieteiden maisterin tutkinto.

Yritysvalmentajana Johanna on aidosti kiinnostunut ihmisistä ja muutoksesta, oIipa kysymys yksilön, tiimin, organisaation tai yrityksen muutoksesta. Hänen ammatillisesti suurimmat intohimon kohteensa ovat sanat ja tarinat, joiden avulla rakennamme omaa ajatteluamme ja luomme merkityksiä yhteistyölle.

Johanna auttaa sinua mieluusti erityisesti strategian tarinallistamisen ja toimeenpanon, muutosten läpiviemisen, myynnin kehittämisen ja kulttuurin kehittämiseen liittyvissä aihealueissa suomen ja englannin kielellä.

Jaakko Lintunen

Jaakko Lintunen

Jaakko (KTM ja Certified Executive Coach) on tehnyt yli 20 vuoden uran yritysjohtajana. Hän on toiminut mm. kaupallisena johtajana ja toimitusjohtajana eri toimialoilla (mm. markkinointiviestintä, media, terveys). Konsulttina Jaakko on auttanut yrityksiä myymään enemmän ja johtamaan paremmin. Johtoryhmäkokemusta ja hallitustyöskentelyä Jaakolle on ehtinyt kertyä rutkasti. Viimeisimpiä aluevaltauksia hänellä on suorahakukonsultointi.

Muutosten johtaminen käytäntöön niin, että yrityksen strategia toteutuu päivittäisissä johtamis- ja asiakaskohtaamisissa, on yritysten menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää ja niistä onkin tullut Jaakon intohimon kohteita ja hänen vahvuusalueitaan. Jaakko auttaa mielellään ylimmän johdon coachina strategiatyössä, johtoryhmätyöskentelyn kehittäjänä, esihenkilötyön kehittäjänä ja myynticoachina.  
Kalle Saleva portretti

Kalle Saleva

Kalle (liiketalouden tradenomi) on vauhdikas, innostava ja hauska myynnin ja muutoksen edistäjä. Kallen työuralle mahtuu tuhansia sovittuja asiakastapaamisia puhelimen varressa, valmentamista muutosprojekteissa, sisäistä prosessikehittämistä, myynnin päivittäisjohtamista sekä erilaisia hallitusrooleja.

Kalle on kuin kotonaan ihmisten katseen alla, oli kyse sitten myyntitilanteesta, valmennuksesta tai vaikka kahdenkeskeisestä sparrauksesta uuden myyjän kanssa. Poppaskonteihin Kalle ei usko, mutta teknologiaan, prosesseihin ja ahkeraan tekemiseen korkealla tasolla viikko toisensa perään kylläkin. Oppiminen ei lopu tältä mieheltä koskaan, vaan vahva jano ja usko uuteen ovat ajaneet opiskelemaan aina uudestaan ja uudestaan – tällä hetkellä käynnissä on liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus suuntautumisena strateginen ajattelu ja johtaminen (YAMK), joka tulee olemaan järjestyksessään Kallen 4. suoritettu tutkinto.

Valmentajana ja sparrauskumppanina Kalle on energinen ja eteenpäin vievä, jonka kanssa voi keskustella avoimesti vaikeistakin asioista ratkaisukeskeisesti ja ilman tuomitsemista. Yhteiset hetket vietetään hyvällä fiiliksellä ilman turhaa synkistelyä faktoja ja olosuhteita unohtamatta.
Ydinosaaminen Kallella on myynnin päivittäistekemisen ja prosessien kehittämisessä sekä datan hyödyntämisessä myyntityössä. Lisäksi strategisesti tärkeiden tavoitteiden viemisessä ruohonjuuritasolle käytännön tekemiseksi on Kallelle tuttua. Työkielet Kallella ovat suomi ja englanti.

Tarja Salmi

Tarja Salmi

Tarja (Business Coach, yksilö-ja työelämävalmentaja, DiSC vuorovaikutusvalmentaja) on innostava ja ennakkoluuloton, laajan kokemustaustan omaava inhimillisen työelämän puolestapuhuja.
Perheyrityksessä jo varhain työelämän aloittaneena, työkokemusta on kertynyt noin 40 vuoden aikana markkinoinnin, myynnin, kehitystyön, asiakaspalvelun, tapahtumamarkkinoinnin ja brändäyksen saralta, niin yritys-kuin järjestösektorilla. Tarja on toiminut yrittäjänä, työnantajana, esihenkilönä sekä työntekijänä eli ymmärrys työelämää ja sen moninaisia haasteita, kasvukohtia ja muutoksia kohtaan, antaa vahvan pohjan toimia sparraajana ja tukena työelämän eri tilanteissa.

Valmentajana Tarja on mutkaton motivoija ja helposti lähestyttävä asioiden yksinkertaistaja. Tarja hyödyntää työssään työhistoriansa oppeja ja kokemuksia, mutta haluaa jatkuvasti kehittää itseään, oppia ja oivaltaa uutta ja elää vahvasti ajan hermolla. Hän haluaa kääntää haasteet mahdollisuuksiksi, nostaa ihmiset eri prosessien etunenään. Tarja on työyhteisöissä erilaisuuden, vuorovaikuttamisen sekä keskustelevan ja kuuntelevan työkulttuurin puolestapuhuja, tunnetaitoja unohtamatta.
Pohjalaisella vaatimattomuudella Tarjan lempilause on: ”hyvään pyritään, mutta priimaa pukkaa tulemaan”.

Lahja Uitto

Lahja Uitto

Lahja on More Than Training Companyn asiantuntijavalmentaja. Hänen tutkijataustansa tuo sekä asiakkaillemme että yhteisöllemme analyyttistä ajattelua sekä prosessi- ja projektiosaamista. Valmentajana Lahja on hyvin ihmisläheinen ja hänen mottonsa kuuluukin: ”prosessit tukevat ja ihmiset tekevät”. Lahja on työskennellyt tutkijana sekä opettajan yliopistomaailmassa ja tehnyt pitkän uran terveysteknologia-alalla. Vuosien varrella kokemusta ja oppia on karttunut muun muassa tuotekehityksestä, tuotteistamisesta, go to market -tuesta aina tuotteen rekisteröinnistä lanseeraukseen asti, hanke- ja projektijohtamisesta, PMO toimintojen rakentamisesta, tuotannon ja toimitusketjujen virtaviivaistamisesta sekä compliance & sustainability toiminnoista. Lahja tietää miten tärkeää, mutta samalla vaikeaa matriisijohtaminen on. Miten viestin saa läpi ilman direktio-oikeutta? Tämä kysymys on tehnyt Lahjasta vaikuttavan viestijän.