Strategian toimeenpano ja toteuttaminen arjessa

Ilman strategian toimeenpanoa ja toteuttamista, tai ehkä paremminkin toteutumista, arjessa, strategialla ei ole juurikaan arvoa. Ehkä tästä syystä syntyi aikoinaan myös strategisen johtamisen koulukunta, joka saarnasi strategian jalkauttamisesta ja implementoinnista. Kauniita ajatuksia molemmat, mutta arjessa useimmiten melko ahdistavia!

Strategian toimeenpano ja toteutuminen arjessa, kun ovat parhaimmillaan etenemistä kohti yhteistä innostavaa päämäärää, organisaation kulttuurin mukaisesti eläen, sekä yhdessä päätettyjä askelmerkkejä noudattaen. Tästä modernissa strategian arkeen viemisessä on kysymys kaikkein menestyksekkäimmissä organisaatioissa.

Mites teillä? Katso tarkistuslista alta

  1. Näkyykö ja kuuluuko strategia arjessa?
  2. Tuntevatko ihmiset yhteisen ja toivottavasti inspiroivan päämäärän?
  3. Onko strategiset tavoitteet määritelty ja viestitty ymmärrettävästi?
  4. Kehittyvätkö avainmittarit ja/tai -tulokset oikeaan suuntaan?
  5. Tukeeko kulttuuri strategian toteutumista?
  6. Kokevatko ihmiset olevansa osa menestystarinaa?
  7. Tietävätkö ihmiset, mitä heiltä vaaditaan arjen tekemisenä?
  8. Toteutuuko strategia arjessa?

Jos yhdessä tai useammassa edellä mainitussa kohdassa on hieman kirittävää, niin ota yhteyttä!

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan.

Strategia arkeen – miten strategian toteuttaminen on helpompaa?

Strategiaa eletään arjessa todeksi yleensä sitä paremmin, mitä selkeämmin siinä on inspiroiva ja eteenpäin ajava jaettu päämäärä (visio), joka on onnistuttu vielä kiteyttämään muistettavaksi tarinaksi. Lisäksi strategian toteutumisen kannalta on tärkeää, että jokainen yksikkö, tiimi ja yksilö tietää omaan työhönsä vaikuttavat strategiset tavoitteet, sekä avaintulokset ja –tekemiset.

Monesti meiltä kysytäänkin apua strategian toteuttamisessa esimerkiksi:

Strategia arkeen OKR-mallilla

“Strategia arkeen” -ajatus on monen johtajan unelmien täyttymys. Yksi keskeinen strategisen johtamisen ja strategian toteuttamisen malli on uuden renessanssin kokenut OKR-malli (Objectives and Key Results), joka auttaa purkamaan strategian toteuttamisen, sen etenemisen seuraamisen ja siitä viestimisen lyhyempiin ja lähempänä arkea oleviin ajanjaksoihin.

OKR-mallissa tavoitteet (O) ovat laadullisia ja vision kaltaisia. Esimerkiksi monesti strategioihin kirjattu – vähän paperinmakuinen – strateginen tavoite “asiakastyytyväisyys” kääntyisi OKR-kielellä muotoon “asiakkaat rakastavat meitä”. OKR-mallissa puolestaan avaintulokset voisivat olla seuraavalle kvartaalille: 1. Parannamme NPS-tulostamme + 4 pistettä ja 2. Vähennämme asiakasreklamaatioiden määrää 10 kpl/kvartaali.

OKR-malli nopeuttaa monesti strategian arkeen viemistä ja strategian toteutumista. Se tiivistää strategian ymmärrettävämmäksi, sekä nopeuttaa strategisten tavoitteiden toimeenpanon ja tarkastelun, sekä oppimisen rytmiä. Malli on myös siitä hyvä, että tavoitteet ja avaintulokset voivat olla sekä ylhäältä-alas että alhaalta-ylös johdettuja, mikä monesti lisää organisaation sisäistä läpinäkyvyyttä strategian etenemiseen, mutta tuo siihen myös uudenlaista omistajuutta jokaisella tasolla. Näin strategian ympärille syntyy yhteistä viestintää, tarinankerrontaa ja tavoitteista tulee osa jokapäiväistä tekemistä.

Jokainen malli, niin myös OKR-malli, pitää sisällään omat heikkoudet ja vahvuudet. Yksittäistä työkalua tai metodiikkaa tärkeämpää on valita juuri oman organisaation tilanteeseen ja kulttuuriin soveltuvat johtamismallit ja viitekehykset, joiden avulla strategiaa viedään arkeen.

Tarvitsetko apua strategian toteuttamisessa ja viemisessä arkeen, tai haluatko vain sparrailla tästä teemasta?

Yhteenveto

Strategian toimeenpano ja toteutuminen eivät ole taikatemppuja. Ne ovat systemaattista työtä, parhaita käytäntöjä, aktiivista viestintää, tavoitteiden asettamista, etenemisen reflektointia ja siitä oppimista. Yksittäistä metodiikkaa tai työkalua tärkeämpää on se, että strategiaa johdetaan ja eletään arjessa osana kulttuuria. Mikäli haluat vauhdittaa organisaatiosi muutoskyvykkyyttä ja strategian etenemistä arjessa, autamme mielellämme

Pyydä tarjous

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin! 

*Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojan mukaisen henkilötietojen käsittelyn