Myynnin kehittäminen

Myynnin kehittäminen varmistaa jatkuvan kasvun

Myynti on dynaaminen prosessi, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä ja sopeutumista markkinoiden muutoksiin. Tässä artikkelissa syvennymme siihen, miten monipuolinen myynnin kehittäminen voi vauhdittaa yrityksen kasvua ja vahvistaa sen asemaa markkinoilla. 

Jutellaan enemmän!

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan.

Myynnin kehittämisen perusteet

Aivan kuten huippu-urheilijat harjoittelevat jatkuvasti perustaitoja pysyäkseen kilpailun kärjessä, samalla tavoin myynnin maailmassa on tärkeää pysyä ajan tasalla ja kehittää osaamista jatkuvasti.

Huippumyynti vaatii enemmän kuin vain yksittäisiä tähtimyyjiä. Se syntyy, kun koko organisaatio omaksuu vahvan myyntikulttuurin. Kehittämällä järjestelmällisesti myynnin prosesseja, materiaaleja ja osaamista varmistamme, että koko myyntitiimin potentiaali tulee käyttöön. Tämä luo perustan kestävälle kasvulle ja menestykselle.

Myyntiprosessien tärkeys

Selkeät ja tehokkaat myyntiprosessit ovat keskeisiä myynnin onnistumiselle. Niiden avulla myyjät voivat keskittyä olennaiseen, parantaa tuottavuutta ja saavuttaa parempia tuloksia.

Myyntiprosessin jokainen vaihe, aina prospektoinnista prosessin tuloksien arvioimiseen, tulee tunnistaa, jotta niitä voidaan kehittää. Vaiheet pilkotaan vielä pienempiin osiin, mikä mahdollistaa jokaisen osa-alueen tarkemman kehittämisen.

Yritys saa myyntivalmennuksesta:

 1. Prospektointi: Etsitään potentiaalisia asiakkaita.
 2. Kontaktointi: Otetaan yhteyttä.
 3. Valmistautuminen (ennen kohtaamista): Tutustutaan asiakkaan taustatietoihin.
 4. Kohtaaminen: Käydään läpi asiakkaan tarpeita.
 5. Valmistautuminen (ennen tarjousta): Suunnitellaan asiakaskohtainen tarjous.
 6. Tarjouspresentaatio: Esitellään tarjous tai ideapaperi.
 7. Relevanssin vahvistaminen: Varmistetaan tarjouksen sopivuus asiakkaalle.
 8. Sopimusneuvottelu: Käydään läpi sopimuksen yksityiskohdat.
 9. Päätös eli klousaus: Asiakas tekee päätöksen.
 10. Win/loss-analyysi: Arvioidaan prosessin tulokset ja kehitetään sitä.

Lisäksi jokaisen vaiheen välissä on tärkeä sopia seuraavasta askeleesta ja kirjata se kalenteriin. 

Myyntitiimin vahvistaminen ja koulutus

Jatkuva koulutus ja valmennus ovat välttämättömiä myynnin kehittämisessä. Tarjoamme erilaisia valmennusohjelmia, jotka ovat suunniteltu vastaamaan yritysten monipuolisiin tarpeisiin.

Valmennuksissamme keskitytään moniin tärkeisiin osa-alueisiin:

 • Myyjät: Kehitämme myyjien kykyjä tarjota asiakkaille arvoa.
 • Asiakaskeskeisyys: Parannamme asiakaskokemusta vahvistamalla myyjien ymmärrystä asiakkaan tarpeista.
 • Myyntiprosessin hallinta: Autamme myyjiä hallitsemaan myyntiprosessia kokonaisvaltaisesti.
 • Tuotteiden ja palveluiden tuntemus: Syvennämme myyjien tietämystä tuotteista ja palveluista.
 • Myyntistrategiat: Kehitämme pitkäjänteisiä myyntistrategioita, jotka tukevat liiketoiminnan kasvua.
Valmennusten tavoitteena on varmistaa, että myyntitiimi ei ainoastaan vastaa tämän päivän haasteisiin, vaan myös hyödyntää tehokkaasti tulevaisuuden myyntimahdollisuuksia.

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan.

Uusien markkinamahdollisuuksien hyödyntäminen

Uusien tuotteiden ja palveluiden tuominen markkinoille sekä markkinoiden aktiivinen seuranta ovat avainasemassa myynnin kehittämisessä. On tärkeää tunnistaa ja tarttua markkinoiden tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin, samalla varmistaen, että myyntistrategiat ovat linjassa asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden kanssa.

Tämä tarkoittaa asiakastarpeiden jatkuvaa tarkastelua ja syvällistä ymmärrystä niistä. Päätavoitteena on kehittää ja tarjota asiakaskohtaisia ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan vastaa markkinoiden kysyntään, vaan myös tehostavat myyntitiimien kykyä reagoida nopeasti ja tehokkaasti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Alan trendien ja innovaatioiden jatkuva seuraaminen on välttämätöntä, jotta voidaan ajoissa havaita ja hyödyntää uudet markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet.

Myynti mahdollisuudet

Yksilöllisesti suunnitellut palvelut myynnin kehittämiseen

Myynnin kehittäminen on olennainen osa yrityksen menestystä, ja se vaatii jatkuvaa päivittämistä ja sopeutumista markkinoiden muutoksiin.

Valmennuksiemme tavoitteena on varmistaa, että jokainen myyjä on valmis kohtaamaan nykypäivän myyntihaasteet ja hyödyntämään niistä syntyviä mahdollisuuksia.

Autamme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kun uusien tuotteiden ja palveluiden lanseerauksessa on tärkeää houkutella uusia asiakkaita uudenlaisilla lähestymistavoilla.
 • Tukea ristiinmyynnissä, jossa asiakkaille tarjotaan laajasti eri yksiköiden tuotteita ja palveluita.
 • Myyjien taitojen ja ajattelutapojen kehittämisessä, vastaamaan nykyaikaisen myynnin haasteisiin.
 • Myyjien taitojen kehittämisessä tuote- tai ratkaisumyynnin suuntaan.
 • Myyntistrategioiden kehittämisessä asiakaskeskeisemmiksi, painottaen asiakasnäkökulmaa kaikessa myyntityössä.
 • Asiakasviestinnän parantamisessa, keskittyen asiakkaan kokemuksiin ja tarjoamalla näkemyksiä heidän liiketoimintansa kehittämiseen.
 • Myyntitiimien tukemisessa uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja CRM-järjestelmien, käyttöönotossa, jotta he voivat tehostaa toimintaansa ja pysyä ajan hermolla.

Aloita myynnin kehittäminen

Autamme yritystänne kehittämään myyntiä ja löytämään uusia tapoja kasvaa. Ota yhteyttä, niin jutellaan enemmän, miten voimme auttaa teitä saavuttamaan myynnin kehittämisen tavoitteet.

Pyydä tarjous

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin! 

*Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojan mukaisen henkilötietojen käsittelyn