Muutos on välttämätöntä – mutta ei välttämättä hallitsematonta

Yritysten toimintaympäristöt ovat volatiileja, epävarmoja, monimutkaisia ja epäselviä. Ympäristössä tapahtuu yllättäviä, nopeita ja ennakoimattomia muutoksia, monissa tilanteissa saatava tieto on vähäistä, toisiinsa vaikuttavia muuttujia on lukuisia, ja syntyvien tilanteiden syy-seuraussuhteet voivat olla monitulkintaisia ja epäselviä. Tällaisessa ympäristössä muutokset sekä yrityksen ulkopuolelta aiheutuneina että sisäsyntyisesti ovat arkipäivää, ja organisaatioiden elinehto on kyky sopeuttaa toimintaansa ja toimeenpanna onnistuneesti vaadittavia muutoksia.

Muutosten läpivienti on johtamista. Suunnitelmien, viestinnän ja tekojen johtamista. Onnistumisten juhlintaa, virheistä oppimista, kurssin muuttamista ja poikkeamiin puuttumista. Me MTTC:llä uskomme, että muutos ei ole kirosana, joka väistämättä aiheuttaa kurttuisia kulmia, vaan se on innostava haaste, joka tarjoaa kasvumahdollisuuksia sekä organisaatioille että yksilöille.

Useimmiten me autammekin asiakkaitamme muutoksen eri osa-alueissa:

  1. Muutoksen sanallistaminen – tavoitetilan konkretisointi
  2. Muutoksen suunnittelu – nykytilan ja tavoitetilan välisen etäisyyden tunnistaminen ja muuttaminen konkreettiseksi suunnitelmaksi
  3. Muutosviestintä – innostava tapa synnyttää yhteistä halua toteuttaa tarvittava
  4. Muutoksen läpivienti – mitä tapahtuu kulttuurissa, johtamisessa, prosesseissa ja rakenteissa?
  5. Muutoksen varmistaminen – uusien tapojen syntyminen vakioi uuden normaalin

Yritysten toimintaympäristöt ovat volatiileja, epävarmoja, monimutkaisia ja epäselviä. Ympäristössä tapahtuu yllättäviä, nopeita ja ennakoimattomia muutoksia, monissa tilanteissa saatava tieto on vähäistä, toisiinsa vaikuttavia muuttujia on lukuisia, ja syntyvien tilanteiden syy-seuraussuhteet voivat olla monitulkintaisia ja epäselviä. Tällaisessa ympäristössä muutokset sekä yrityksen ulkopuolelta aiheutuneina että sisäsyntyisesti ovat arkipäivää, ja organisaatioiden elinehto on kyky sopeuttaa toimintaansa ja toimeenpanna onnistuneesti vaadittavia muutoksia.

Muutosten läpivienti on johtamista. Suunnitelmien, viestinnän ja tekojen johtamista. Onnistumisten juhlintaa, virheistä oppimista, kurssin muuttamista ja poikkeamiin puuttumista. Me MTTC:llä uskomme, että muutos ei ole kirosana, joka väistämättä aiheuttaa kurttuisia kulmia, vaan se on innostava haaste, joka tarjoaa kasvumahdollisuuksia sekä organisaatioille että yksilöille.

Pyydä tarjous

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin! 

*Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojan mukaisen henkilötietojen käsittelyn