Valmentava johtaminen – Vahvalla vuorovaikutuksella menestykseen

Valmentava johtaminen on modernin esihenkilön keskeinen työkalu, joka perustuu vuorovaikutukseen ja työntekijöiden itseohjautuvuuden tukemiseen. Yhteistyö kanssamme auttaa johtajia ja esihenkilöitä ottamaan tämän tehokkaan johtamistavan haltuun. Samalla edistämme arjen vaikuttavuutta, saavutamme merkittäviä tuloksia ja luomme inspiroivan työympäristön.

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan.

Mitä on valmentava johtaminen?

Valmentavan johtamisen määritelmä voidaan kiteyttää vertauksena: esihenkilö toimii samankaltaisesti kuin urheiluvalmentaja – yhteistä pelikirjaa ja luottamusta rakentaen, tavoitteita asettaen, yksilöt huomioiden ja arvostaen, innostusta herättäen, oppimista ja kasvua tukien, sekä vuorovaikutteisesti viestien, sen sijaan, että antaisi suoria käskyjä kuten perinteinen johtaja. 

Valmentavassa johtamisessa johtaja toimii siis oppaana, valjastaen jokaisen yksilölliset vahvuudet parhaimmalla tavalla käyttöön. Tämä ilmenee arjessa kysymysten esittämisenä, työntekijöiden aktiivisena kannustamisena, heidän mielipiteidensä ja ehdotustensa huomioimisena sekä positiivisen ja rakentavan palautteen antamisena. 

Valmentava johtajuus liittyy tiiviisti koko johtamisen käsitteeseen, tuoden siihen inhimillisen ja henkilökohtaisen ulottuvuuden. Se täydentää muita johtamisen muotoja, kuten strategista johtamista, palvelevaa johtamista tai transformationaalista johtamista – ollen osittain näiden kanssa päällekkäinen.  

Nykyajan työelämässä erinomainen työntekijäkokemus on välttämätöntä. Tämä johtamistyyli perustuu työntekijöiden kunnioittamiseen ja arvostamiseen ja luo inspiroivan ja sitouttavan työympäristön. 

Mihin tilanteisiin palvelumme sopii?

Tarjoamamme valmentavan johtamisen valmennus on suunniteltu vastaamaan eri alojen ja organisaatiotasojen tarpeita. Se on ihanteellinen yrityksille, jotka tähtäävät työntekijä- ja asiakaskokemuksen parantamiseen sekä haluavat olla edelläkävijöitä tulevaisuuden pelikentällä. 

Valmennuksemme on aina räätälöity, mutta liittyy useimmiten joko yksittäiseen valmentavan johtamisen osa-alueeseen tai laajempaan johtamisen ja esihenkilötyön kulttuurimuutokseen. Tyypillinen valmentavan johtamisen valmennuskokonaisuutemme on:

Valmennuksemme ei ole vain lyhytaikainen koulutus, vaan pitkäjänteinen matka kohti ammatillista kehittymistä ja kasvua. Parhaat tulokset saavutetaan aktiivisella osallistumisella ja omistautumisella. 

 Tekemisemme perustuu aitoon, jaettuun ymmärrykseen ja tiiviiseen yhteistyöhön. Uskomme, että parhaat tulokset saavutetaan yhdessä toimien. 

Valmennusprosessimme askel askeleelta

Jokainen projektimme alkaa asiakkaan nykytilanteen ja tarpeiden perusteellisesta ymmärtämisestä. Räätälöimme palvelumme yksilöllisesti vastaamaan näitä tarpeita.  

Kun aloitat työskentelyn kanssamme, nämä ovat pääasiat, joita voit meidän prosessissamme odottaa. 

Tavoitteemme on varmistaa, että valmentavan johtamisen valmennuksemme tukee yrityksen toimintaa tehokkaasti ja auttaa esihenkilöitä ja johtajia kasvamaan entistä paremmiksi ihmisiksi ja ammattilaisiksi. 
 

 1. Laaja taustatyö:
 • Avainhenkilöiden haastattelut: Kartoitamme tarpeet tiiminne kanssa. 
 • Sähköinen ennakkokysely: Selvitämme lähtötilanteen ja tunnistamme kehityskohteet. 
 • Datan analysointi: Tutkimme organisaation olemassa olevaa dataa ja tarvittaessa hankimme lisätietoa. 
 • Toimipistevierailut ja kulttuurikävelyt 
 
 1. Räätälöidyn valmennussisällön suunnittelu:
 • Räätälöidyt valmennussisällöt: Taustatiedon perusteella luomme sisällön, joka vastaa parhaiten valmennustarpeita ja tuottaa arjessa tuloksia. 
 
 1. Käyttöönotto:
 • Työpajat ja valmennukset: Toteutamme suunnitellut toimenpiteet käytännössä aktiivisen oppimisen kautta osana interaktiivisia valmennustilaisuuksia. 
 
 1. Seuranta ja kehitys:
 • Tuemme joissakin hankkeissa kehitystä mikro-oppimisella ja sisäisellä sparrauksella.  
 • Mittaaminen ja arviointi: Seuraamme edistymistä ja mittaamme tuloksia. 
 • Ohjausryhmätyöskentely: Jatkuvaa yhteistyötä ohjausryhmän kanssa kehityksen varmistamiseksi. 
   

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan.

Valmentavan johtamisen vaikutukset

Uudet ideat ja innovaatiot:

Valmentava johtaminen rohkaisee työntekijöitä ajattelemaan itsenäisesti, innovoimaan ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. 

Hyvä työntekijäkokemus:

Kun työntekijät tuntevat itsensä arvostetuiksi ja heidän mielipiteensä huomioidaan, sitoutuminen ja motivaatio työhön kasvavat. 

Tiimihenki ja ilmapiiri:

Valmentava johtajuus edistää avoimuutta, luottamusta ja yhteistyötä, parantaen työyhteisön ilmapiiriä.

Tehokkuus, tyytyväisyys ja yrittämisen halu:

Kun ihmiset kokevat psykologista turvallisuutta, sekä ovat innostuneita, oppivat arjessa ja kokevat arvostusta, he ovat tehokkaampia, tyytyväisempiä ja yrittävät enemmän – tämän seurauksena myös ylä- ja alarivi kehittyvät useimmiten positiiviseen suuntaan 

Valmentava johtaminen käytännössä

Yhteistyössämme keskitymme valmentavan johtamisen keskeisiin menetelmiin ja periaatteisiin, kuten visiointi, viestintä, tavoitteiden asettaminen, palautteenantaminen ja vastaanottaminen, arjessa valmentaminen ja välittäminen. 

 • Visiointi: Autamme johtajia luomaan ja kommunikoimaan selkeän ja inspiroivan vision, joka ohjaa koko tiimin suuntaa. 
 • Viestintä: Kehitämme taitoja, jotka auttavat johtajia kuuntelemaan aktiivisesti ja kommunikoimaan tehokkaasti, mikä edistää ymmärrystä ja yhteistyötä tiimissä. 
 • Tavoitteiden asettaminen: Opastamme johtajia asettamaan selkeitä, saavutettavia tavoitteita, jotka kannustavat ja motivoivat työntekijöitä. 
 • Palautteenantaminen ja vastaanottaminen: Keskeinen osa valmentavaa johtajuutta on ihmisten ja itsensä jatkuva kehittäminen – palautetaidot ovat oppimisessa keskeinen osa prosessia  
 • Arjessa valmentaminen: Opetamme, miten valmentavaa johtajuutta voidaan soveltaa päivittäisessä työssä. Tämä sisältää työntekijöiden ohjaamista, heidän potentiaalinsa tunnistamista ja kehittämistä sekä jatkuvaa palautetta. 
 • Välittäminen: Painotamme ihmisläheistä lähestymistapaa, jossa johtaja tunnistaa ja arvostaa jokaista tiimin jäsentä yksilönä. Välittämisen kulttuuri luo ympäristön, jossa työntekijät tuntevat olonsa arvostetuiksi ja innostuvat kehittymään. 
Nämä periaatteet auttavat rakentamaan vahvan ja kehittyvän tiimin, joka on valmis kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet.

Valmentavan johtamisen vaikutukset

Uudet ideat ja innovaatiot:

Valmentava johtaminen rohkaisee työntekijöitä ajattelemaan itsenäisesti, innovoimaan ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. 

Hyvä työntekijäkokemus:

Kun työntekijät tuntevat itsensä arvostetuiksi ja heidän mielipiteensä huomioidaan, sitoutuminen ja motivaatio työhön kasvavat. 

Tiimihenki ja ilmapiiri:

Valmentava johtajuus edistää avoimuutta, luottamusta ja yhteistyötä, parantaen työyhteisön ilmapiiriä.

Tehokkuus, tyytyväisyys ja yrittämisen halu:

Kun ihmiset kokevat psykologista turvallisuutta, sekä ovat innostuneita, oppivat arjessa ja kokevat arvostusta, he ovat tehokkaampia, tyytyväisempiä ja yrittävät enemmän – tämän seurauksena myös ylä- ja alarivi kehittyvät useimmiten positiiviseen suuntaan 

sotkusta selkeäksi ikoni

Ota askel kohti valmentavaa johtamista

Valmentava johtajuus on vahva työkalu työyhteisön kehittämiseen. Se auttaa organisaatioita sopeutumaan muutoksiin, edistää innovaatioita ja parantaa yksilöiden suorituskykyä.  

Ota yhteyttä meihin, niin autamme sinua hyödyntämään valmentavan johtamisen mahdollisuudet täysimääräisesti organisaatiossasi. 

Pyydä tarjous

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin! 

*Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojan mukaisen henkilötietojen käsittelyn