Johtoryhmätyöskentely ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Johtava johtoryhmä ja menestyksekäs johtoryhmätyöskentely mahdollistavat yrityksen paremman menestyksen – on sitten kyseessä strategian nopeampi ja tuloksekkaampi toteutuminen, kannattava kasvu, tai kun halutaan saavuttaa sekä sitoutuneet ja tyytyväiset ihmiset että asiakkaat.
Jokainen yritys, johtoryhmä ja tilanne on ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokonaisuus, mutta johtoryhmätyön kehittämisessä vastaamme tulee toimitusjohtajalta ja johtoryhmältä tästä huolimatta yleensä kahdenlaisia toiveita:  
  • Laitetaan johtoryhmätyöskentelyn perusasiat kuntoon
  • Olemme johtoryhmänä korkealla tasolla, mutta haluamme rakentaa huippujoukkueen.
Me olemme auttaneet ja autamme molemmissa tilanteissa mielellämme. Käsitellään seuraavaksi molempia tarpeita. Mikäli tunnistit jo teidän tilanteenne ja tarpeen, ota yhteyttä!

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan.

Ryhmä johtajia vai johtoryhmä?

Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä lähdetään usein liikkeelle ihan perusasiaoista. Johtoryhmätyöskentelyä auditoidessamme olemme törmänneet johtoryhmätyöskentelyn yleisimpiin pullonkauloihin, jotka ovat:

Johtoryhmätyön kehittäminen alkaa useimmiten edellä mainittujen pullonkaulojen ratkaisemisella ja yhteisten johtoryhmätyöskentelyn pelisääntöjen laatimisella. Tyypillisesti tällaisten johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen valmennuksien jälkeen asiakkaillamme on kasassa johtava johtoryhmä, eikä enää ryhmä johtajia.

Haluatko laittaa perusasiat kuntoon – ota yhteyttä! 

Johtoryhmästä huippujoukkue?

Monilla asiakkaillamme systemaattinen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen on johtanut jo johtavaan johtoryhmään, mutta johtoryhmä haluaa kasvaa huippujoukkueeksi. Tämä kasvumatka vaatii useimmiten johtoryhmän virittämistä sekä joukkueena että yksilöinä. Yksi erinomaisesti toimiva viitekehys ymmärtää huippujoukkuetta on tarkastella Franklin Coveyn mallia, joka on esitetty seuraavassa kuvassa mukaillen ja muokaten.

Toimintakyky huippujoukkueena tarkoittaa sitä, että jokainen johtaja on vaativassa toimintaympäristössä toimintakykyinen niin ammattitaidon kuin fyysisen ja psyykkisen jaksamisen näkökulmasta sekä ihmisenä että ammattilaisena osana johtoryhmätyöskentelyä. Tämän varmistamisessa johdon coaching – tuttavallisemmin yksilösparraus – antaa erinomaisia työkaluja. 

Proaktiivisuus ja visiointikyky liittyvät mm. tavoitteenasetantaan niin yksilöinä kuin johtoryhmänä. Miten johdamme organisaatiotamme johtoryhmän jäsenenä aktiivisesti kohti tulevaa, ihmisistämme mahdottomaltakin tuntuvaa, menestystä ja kuinka saamme ihmiset innostumaan yhteisestä päämäärästä – ovat kysymyksiä, joita huippujoukkue käsittelee yksin ja yhdessä. Usein tämä tarkoittaa arjessa valmentavaa johtamisotetta.  

Priorisointi ja toimeenpanokyky vaativat jokaiselta johtajalta itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taitoja, sekä ymmärrystä siitä, miten johtoryhmätyöskentelyn yhteiset päämäärät priorisoidaan osaksi omia viikoittaisia tehtäviä ja kuinka ihmiset saadaan valmentavalla otteella tekemään niitä kaikkein tärkeimpiä arjen tekoja.  

WIN-WIN-WIN-ajattelussa jokainen johtoryhmän jäsen ymmärtää, että huippujoukkueeksi kasvaminen vaatii kolmen kohdan yhteisvoittoa, jossa: 1) Omien ihmisten tarpeet, 2) Asiakkaiden tavoitteet ja 3) Organisaation ja omat tulostavoitteet toteutuvat yhdessä. Mikäli vain kaksi kolmesta onnistuu, niin kyseessä ei ole huippujoukkue, vaan parhaimmillaankin menestyvä johtoryhmä. 

Kyky ymmärtää ja tulla ymmärretyksi on tärkeää. Johtoryhmän kehittäminen huippujoukkueeksi vaatii sitä, että me > minä. Sama suomeksi tarkoittaa korkean tason kuuntelu ja viestintätaitoja. Tässä osa-alueessa johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen painottuu nimenomaan vuorovaikukseen – yksin ja ennen kaikkea yhdessä. 

Synergia: Lopulta johtoryhmän kasvaessa huippujoukkueeksi saavutettu yhteistyö ja synergia näyttäytyy siltä, että johtoryhmä on enemmän kuin osiensa summa. Kunnianhimoiset ja inspiroivat tavoitteet saavutetaan ja ihmisillä on yhdessä vielä hauskaakin. Sen sijaan, että ollaan Great Place To Work®, ollaan Great Performing Place To Work.   

Rakennetaanko teidänkin joukkueestanne huippujoukkue? Ota yhteyttä!

Yhteenveto

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen kannattaa aina. Oli kyseessä sitten perusasioiden kuntoon laitto, tai huippujoukkueeksi kasvaminen, meillä on siitä kokemusta ja kovia asiakastuloksia. Asiakkaidemme kanssa menestys perustuukin monesti YYY-sopimukseen, eli vahvistetaan johtoryhmän: 1) Yhteisiä toimintatapoja, 2) Yhteistyötä ja 3) Yksittäistä johtajaa.

Jos haluat laittaa johtoryhmätyöskentelyn peruspalikat kuntoon tai kasvattaa johtoryhmästäsi huippujoukkueen, niin ota yhteyttä valmentajiimme.

Pyydä tarjous

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin! 

*Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojan mukaisen henkilötietojen käsittelyn