Johdon valmennus eli coaching

Johdon valmennus, eli johdon coaching tukee menestystä

Johtaminen on monisyinen taitolaji, jossa menestyminen vaatii jatkuvaa kehittymistä ja oppimista. Tehtävää ei helpota nykyajan liiketoimintaympäristön jatkuva muutostila, jossa pitää olla jatkuvasti hereillä ja valmiina tekemään nopeita päätöksiä ja huomioimaan tilanteita eri näkökulmista. Johdon valmennus, eli johdon coaching on kehitetty tukemaan näissä haasteellisissa työelämän tilanteissa ja antamaan lisäksi mahdollisuuden syventää ja vahvistaa johtajuustaitoja.

Johtajana – erityisesti toimitusjohtajana – toimiminen on todella yksinäistä ja vaativaa työtä. Joskus kuormitus on: 

  • Fyysistä (työn määrä ja matkustaminen)
  • Sosiaalista (asemaan liittyvät odotukset ja valtava määrä sosiaalisia kohtaamisia),
  • Psyykkistä (paineet, tulosvastuu ja stressi)
  • Eettistä (miten toimia ja johtaa kestävästi erilaisissa kriiseissä).

Tämän takia jokainen johtaja tarvitsee vierelleen rinnallakulkijan – joko sisäisen tai ulkopuolisen ammattilaisen. Johdon coach tukee johtajan menestystä ja jaksamista johdon valmennuksen, eli johdon coaching –prosessin kautta.

Varaa ilmainen 30 minuutin sparraus johdon valmentajan kanssa!

Me More Than Training Companylla valmennamme, kehitämme ja autamme sinua onnistumaan.

Mitä on Business Coaching?

Coaching on tutkitusti vaikuttava, ihmislähtöinen ja tuloksellinen kehitysprosessi, jossa coachi tukee
coachattavaa saavuttamaan määritellyt tavoitteet. Coach, suomalaisittain ihan vaan valmentaja, auttaa löytämään ja ottamaan käyttöön koko käytettävissä olevan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin.

Coach tukee ja haastaa coachattavaa löytämään itse ne parhaat ajattelu- ja toimintatavat, eli tarjolla ei ole valmiita keinoja ja ratkaisuja, vaan kaikki lähtee coachattavasta itsestään. Tässä piileekin coachingin hienous ja tehokkuus. Coachingissa pyritään saavuttamaan pysyviä tuloksia pitkällä tähtäimellä, niin henkilökohtaisella, kuin organisaationkin tasolla. Coachingin vaikuttavuus on vaikea selittää, se pitää kokea.

Johdon coaching, eli johdon valmennus mahdollistaa johtajana onnistumisen

Coaching metodi tarjoaa monia merkittäviä hyötyjä. Se parantaa johtamistaitoja, auttaen samalla kehittämään päätöksentekokykyä ja tiimien hallintaa. Coaching on todettu tehokkaaksi menetelmäksi muun muassa muutoksen hallinnassa, ihmisten johtamisessa, vuorovaikutuksessa, konflikteissa ja eri projekteissa. Coaching helpottaa myös tehostamaan ajanhallintaa ja näin hallitsemaan työperäistä stressiä ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa.  Coaching tarjoaa siis monia merkittäviä hyötyjä. Edellä mainittujen vaikutuksien vuoksi johdon valmennus, eli johdon coaching tukee johtajia erinomaisesti ja mahdollistaa menestyksen. 

Varaa ilmainen 30 minuutin sparraus johdon valmentajan kanssa!

Yhteenveto

Johdon coaching, eli johdon valmennus ja business coaching mahdollistavat niin yksilöiden kuin yrityksen menestyksen. Coachingprosessi on yhteistyösuhde, jossa coach auttaa yrityksen johtoa ja muita avainhenkilöitä navigoimaan liiketoimintamaailman haasteissa. Tämän tavoitteellisen menetelmän tuella kehitetään vahvuuksia, tunnistetaan kehityskohteita ja  saavutetaan parempia tuloksia. Johdon valmennus tai Business Coaching ei ole kulu, vaan investointi inhimilliseen pääomaan, joka tuottaa pitkäaikaisia tuloksia ja luo kestävää menestystä. 

Ota yhteyttä ja sparraillaan lisää! 

Pyydä tarjous

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin! 

*Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojan mukaisen henkilötietojen käsittelyn