Johtamisen nelikenttä – Hyvältä vai syvältä tuntuva johtaminen?

Artikkelimme

Elämäni aikana olen saanut toimia sekä johdettavan että johtajan rooleissa, kuten koripallojoukkueen kapteenina, upseerikokelaana, johtoryhmän jäsenenä, sekä toimitusjohtajana. Tässä palveluammatissa nimeltä johtajuus olen välillä onnistunut ja välillä oppinut.

Asiajohtaminen (Management)

Koripallojoukkueen kapteenina luotin joukkueeseeni 100 %:sti, mutta usein johtamiseni keskittyi pitkälti asioihin, kuten hyökkäyskuvioiden toteutukseen, yksilöiden heitto- tai syöttövalintoihin ja puolustuksen rotaatioon. Kaikki tärkeitä asioita, mutta asiajohtajana harvoin sytytetään sydämeen liekkiä nimeltä intohimo. Kansainvälisessä tieteellisessä tutkimuksessa johtamistyyliini viitattaisiin varmaan sanalla ”management”. Suomenniemellä puhuttaisiin asiajohtamisesta.

Mikromanagerointi (Micromanagement)

Toipuvana perfektionistina ja ikuisena optimistina olen johtanut itseni – ja joskus tahtomattani muut – tilanteisiin, jossa asioiden pitää olla täydellistä ja mikään ei ole mahdotonta. Tyypillistä johtajille, joilla on samat luonteenheikkoudet kuin allekirjoittaneella on se, että heikkona hetkenä kontrollihalu nostaa päätään. Erityisesti, jos syntyy epäluottamus siitä, että tapahtuvatko sovitut asiat toivotulla tavalla.

Useimmiten tämä johtamistyyli näkyy turhan yksityiskohtaisina kysymyksinä, raportointivaatimuksina tai siinä, että tehdään asiat muiden puolesta, että varmasti tulee halutunlaista jälkeä. Nuorena upseerikokelaana syyllistyin tähän liian usein. Lyhyellä aikavälillä johtamistyyli voi toimiakin, mutta pidemmällä aikavälillä tämä mikromanagerointi luo passiivisuuden kulttuuria.

Management by perkele

Onnekseni voin sanoa, että johtamistyyliä – jossa fokuksessa ovat ihmiset, mutta johtamista leimaa epäluottamus – en ole itsereflektion mukaan syyllistynyt toteuttamaan. Olen muutaman kerran elämäni varrella kuitenkin asiaa todistanut johdettavan roolista käsin. Muistan ikuisesti, kuinka eräs yliluutnantti erilaisissa alais-johtajakeskusteluissa peitti aina arvomerkkinsä ja paljasti ne suurieleisesti sanoen: ”suoritimme arvomerkkivertailun, hävisitte. Rangaistuksena juoksumarssi 5 kilometriä, aikaa 25 minuuttia.” Tällainen johtaminen on syvältä sieltä, minne Marcus Grönholmin kartturilla Timolla osui iso kivenmurikka takavuosien MM-rallissa. 

”Management by perkele” -johtamistyylille ominaista johtamista on hierarkisuus, jatkuva keskinäisen epäluottamuksen kylväminen, pelolla johtaminen, epätasa-arvoisuus ja ihmisten vähättely. Suomalaisillekin tuttua ”management by perkele” -johtamistyyliä on tieteellisesti käsitellyt mm. Aalto-yliopiston strategisen johtamisen professori Timo Vuori, joka on toinen suurta julkisuutta saavuttaneen Distributed Attention and Shared Emotions in the Innovation Process: How Nokia Lost the Smartphone Battle -tutkimuksen kirjoittajista. Tutkimuksessa esitellään, kuinka Nokia hävisi älypuhelinten taiston yhtiössä vallinneen pelon kulttuurin vuoksi. Ylimmät johtajat olivat todellisuudesta irrallaan ja heitä pelännyt keskijohto toimitti heille vain sellaista tietoa, joka miellytti ylempiä johtajia. Asemavallalla harvoin synnytetään arvoa ja arvovaltaa.

Johtajuus (Leadership)

Johtamistyyli, jossa keskiössä ovat ihmiset ja vuorovaikutuksen ajurina toimii luottamus, saavutetaan usein upeita tuloksia. Akateemisessa maailmassa tähän johtamisen nelikentän yläkulmaan viitataan usein termillä johtajuus (leadership). Johtoryhmä- ja toimitusjohtajarooleissa olen pyrkinyt pääsääntöisesti toimimaan tässä sektorissa. Johtamisen kompastuskivenäni onkin välillä ollut se, että pelkästään tätä johtamistyyliä käyttäen syntyy helposti ”kahvipöytäkeskustelukulttuuri”, jossa tulokset jäävät joskus toissijaiseksi ja vaikeista asioista ei keskustella riittävästi.

Hyvä johtajuus (LeaderMent)

Koripallo ja (työ)elämäkin ovat kuitenkin osittain sekä tunnelma- että tulosurheilua, ainakin johtajana, minkä vuoksi ihanteellinen johtamistyylien vaihtelu tapahtuu luottamuksen ilmapiirissä ihmiset ja asiat huomioiden. Konsultteina tiivistimme tiimimme kanssa tämän tyylin sanahirviöksi: ”LeaderMent”. Sama suomeksi: johdetaan luottaen ihmisiä ja asioita. Alla vielä visualisoituna johtamisen nelikenttä.

Johtamisen nelikenttä

Heräsikö sinulle ajatuksia johtajuudesta? Ota yhteyttä ja jutellaan enemmän! 

Joshua Moorres Strategia Kasvokuva

Joshua Moorrees

Enemmän kuin kouluttaja.

Miten? Jutellaan lisää! 

Jutellaan enemmän!

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin!