Parempi johtaminen ja esihenkilötyö johtavat menestykseen 

Menestyksekäs johtaminen, johtoryhmätyöskentely ja esihenkilötyö johtavat organisaation parempaan menestykseen. Yhtenäisten johtamisen ja esihenkilötyön pelisääntöjen, sekä johtamiskulttuurin luominen auttavat poistamaan menestyksen pullonkauloja. Erilaisten tutkimusten perusteella menestyksekäs johtaminen ja esihenkilötyö, sekä johtamisen kehittämiseen panostaminen tuottavat kolminkertaisesti tai jopa kaksikymmentäkertaisesti rahallisen investoinnin takaisin. Lisäksi hyvällä johtamisella ja esihenkilötyöllä on useita laadullisia hyötyjä. Voidaankin todeta, että johtaminen ja esihenkilötyö johtavat menestykseen. Parhaimmillaan johtajien ja esihenkilöiden kehittämisessä on kyseessä samanlainen mitattava investointi, jolla on selkeä takaisinmaksu, kuin investointi esimerkiksi koneisiin tai laitteisiin on. Milloin olette viimeksi investoineet ihmisiinne ja tulevaisuuden menestykseenne? Jos et ole varma, mistä lähteä liikkeelle, me autamme mielellämme kirkastamaan ajattelua. Ota rohkeasti yhteyttä!

Johtamisen ja esihenkilötyön tyypillisiä pullonkauloja

Asiakashankkeissamme vastaamme tulee useasti tyypillisiä johtamisen ja esihenkilötyön pullonkauloja, jotka on hyvä purkaa ja poistaa menestyksen mahdollistamiseksi. Alla esimerkkejä tyypillisesti hankkeissamme kohtaamista aihealueista:

  1. Johtaja / esihenkilö kaipaa tukea omaan jaksamiseen ja ajanhallintaan – työt ovat jatkuvasti tulipalojen sammuttelua, eikä omasta jaksamisesta huolehtimiseen riitä aikaa ja energiaa
  2. Esihenkilö ei ymmärrä rooliaan työnantajan edustajana – “Enhän minä, mutta johtoryhmä/firma”
  3. Johtaminen on epäyhtenäistä – näkyy esimerkiksi siinä, että eri tiimeillä ja/tai vuoroilla on omat pelisäännöt ja tapansa toimia, mikä rapauttaa yhteistä kulttuuria ja aiheuttaa henkilöstössä sekä tyytymättömyyttä että vaihtuvuutta
  4. Asioiden toimeenpanemisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa on toivomisen varaa – johtaja/esihenkilö on kyllä pidetty, mutta liiketoiminnalliset tavoitteet laahaavat perässä
  5. Yhteiset esihenkilötyön pelisäännöt puuttuvat – Yrityksessä ei ole yhtenäistä johtamiskulttuuria ja työntekijäkokemusta
  6. Keskustelu, kiitos ja poikkeamiin puuttuminen on vähäistä – Esihenkilöltä puuttuu keskeisiä viestintä ja palautteenantotaitoja
  7. Puuttuu osaamista ja kiinnostusta johtaa ihmisiä – Asioiden johtaminen vie vain tiettyyn pisteeseen.

Yrityksen menestys perustuu viimekädessä siihen, miten ihmiset suostuvat tekemään yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden eteen ja yhteisten toimintatavan (kulttuuri) mukaisesti. Hyvällä esihenkilötyöllä on ratkaiseva merkitys siinä, saavutetaanko menestys ja haluttu muutos vai ei. Tämän vuoksi johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen em. teemoissa on erittäin tärkeää. Seuraavaksi tarkastellaan, millaisia konkreettisia määrällisiä ja laadullisia hyötyjä parempi johtaminen ja esihenkilötyö voivat organisaatiolle tuottaa. Jos tiedät jo nyt haluavasi tukea, niin ota yhteyttä!

Johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen rahalliset hyödyt

The American Society for Training and Development (ASTD) suoritti kattavan tutkimuksen, jonka mukaan yritykset, jotka panostavat johtamisen kehittämiseen, saavuttivat keskimäärin noin kolmen- tai nelinkertaisen tuoton sijoituksilleen. Tämä perustuu muun muassa siihen, että hyvin johdettu organisaatio voi parantaa työntekijöiden sitoutumista ja tuottavuutta sekä vähentää vaihtuvuutta.

The Center for Creative Leadership (CCL) suoritti tutkimuksen, jossa he havaitsivat, että johtamisen kehittäminen voi tuottaa jopa kahdeksankertaisen tuoton investoinneille. Tämä perustuu siihen, että hyvät johtajat voivat vaikuttaa merkittävästi organisaation suorituskykyyn, tehokkuuteen ja innovaatiokyvykkyyteen.

”Harvard Business Review” -lehdessä (HBR) julkaistussa artikkelissa todettiin, että investointi johtamisen kehittämiseen voi tuottaa jopa kaksikymmentäkertaisen tuoton. Tämä johtui siitä, että hyvät johtajat voivat parantaa organisaation toimintaa, auttaa saavuttamaan strategisia tavoitteita ja varmistaa pitkän aikavälin menestystä.

On tärkeää huomata, että nämä arviot perustuvat erilaisiin olosuhteisiin ja organisaatioihin, ja tulokset voivat vaihdella merkittävästi. Kuitenkin yleisesti ottaen johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen voi tarjota merkittäviä rahallisia hyötyjä, sillä hyvät johtajat voivat vaikuttaa moniin eri organisaation osa-alueisiin, kuten tuottavuuteen, kannattavuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen.

Parempi johtaminen ja esihenkilötyö johtavat laadukkaampaan organisaatioon

Avolio, Walumbwa ja Weber (2009) tutkivat johtamisen kehittämisen vaikutuksia työntekijöiden osallistumiseen, työtyytyväisyyteen ja organisaation yleiseen kulttuuriin tutkimuksessaan ”Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions”. Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä on, että johtamistaitojen parantaminen voi vaikuttaa merkittävän positiivisesti työntekijöiden osallistumiseen, työtyytyväisyyteen ja yleiseen työelämän laatuun.

Collins ja Holton (2004) havaitsivat tutkimuksessaan ”The Impact of Leadership Development on Organizational Performance,” että johtamisen kehittämisohjelmat voivat parantaa merkittävästi viestintä- ja vuorovaikutustaitoja johtajien keskuudessa, minkä seurauksena luodaan parempia suhteita työntekijöiden kanssa. Hyvä johtaminen ja esihenkilötyö myös vähentävät em. tutkimuksen mukaan konflikteja. Tämä edistää myönteisempää työympäristöä ja organisaatiokulttuuria.

Goleman, Boyatzis ja McKee (2002) kirjassaan ”Primal Leadership” huomauttavat, että tehokas johtamisen kehittäminen voi johtaa parempaan tunneälyyn johtajien keskuudessa. Tämä tunneäly on yhteydessä korkeampaan työntekijöiden moraaliin ja alhaisempaan vaihtuvuuteen, koska johtajat voivat paremmin ymmärtää ja vastata tiiminsä jäsenten tunneperäisiin tarpeisiin.

Yhteenveto

Kuten olemme tässä artikkelissa käsitelleet, niin johtaminen ja esihenkilötyö mahdollistavat yrityksen paremman menestyksen niin rahallisesti kuin laadullisesti mitattuna. Tätä tukevat sekä useat tutkimukset, joista vain muutamat mahtuivat tämän artikkelin lähteiksi, että asiakkaidemme kanssa saavutetut tulokset. Tämän vuoksi näiden tietojen ja taitojen kehittäminen kannattaa. Mikäli haluat varmistaa johtamisen ja esihenkilötyön positiiviset vaikutukset organisaatiossasi, ota yhteyttä!

Jutellaan enemmän!

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin!