CASE: Metsä Fibre – Johtamisen kehittäminen sahaliiketoiminnassa 

Artikkelimme

Syksyllä 2022 Metsä Fibre ryhtyi etsimään kumppania johtamisohjelmaan, jonka tavoitteena oli kehittää sahaliiketoiminnan johtamista ja luoda vahva yhtenäinen johtamistapa sahojen kesken. Sahaliiketoiminnan tuotannon johtoryhmä oli varsin uusi silloisessa kokoonpanossaan, ja ohjelman keskiössä olisi myös ryhmädynamiikan parantaminen. Sahaliiketoiminnan tuotantojohtaja Virva Juhola tiivisti tavoitteen näin: ”Toimitaan kaikilla sahoilla samalla tavalla, puututaan samalla tavalla ja johdetaan samalla tavalla.”

MTTC valikoitui kumppaniksi tarjouskilpailun kautta. Sanna Huhtilainen, Metsä Fibren henkilöstöjohtaja, avasi valinnan kriteereitä: ”MTTC:n tarjouksessa nähtiin sekä johtamisen osaaminen että kyvykkyys hitsata porukkaa yhteen. MTTC:n näkemys siitä, miten ohjelmaa lähdetään viemään eteenpäin, oli selkeä ja hyvin jäsennelty.” 

Ohjelman aikana sahojen johtajia valmennettiin kerran kvartaalissa 2022-2023 eri teemoista niin, että ihminen nostettiin johtamisen keskiöön teknisessä ympäristössä. Valmennuksissa heille annettiin keinoja viedä tärkeimmät asiat arjessa käytännön tekemiseen ja vahvistettiin oman ajan hallintaa ja tulevaisuusorientaatiota tekemisessä, sekä kehitettiin viestinnän vaikuttavuutta. 

Virva kuvaa odotuksia ohjelmalle: ”Odotimme ohjelmalta Erinomaisen Johtamisen viitekehyksen toteutumista arjessa samalla ajatuksella ja samoilla toimintamalleilla ja sitä, että läpikäydään käytäntöjä, miten johdan itseäni ja miten sahaa. Samalla todella tärkeää oli viettää aikaa yhdessä ja sparrata keskenämme.” 

Sahaliiketoiminnan henkilöstöpäällikkö Jukka-Matti Keltanen kehuu ohjelman onnistumista: ”Saavutimme todella hyvin sen tavoitteen, että olemme yhtenäinen porukka, joka tekee asioita yhdessä. Ilmapiiri on kehittynyt kevyemmäksi ja positiivisemmaksi, ja ammatillinen osaaminen on kasvanut. Sahajohtajien toiminta on mennyt eteenpäin, samoin kuin yhtenäinen toimintamalli, joskin työ niiden kanssa jatkuu edelleen.” 

Myös Virva on havainnut toiminnassa muutosta ohjelman myötä. ”Sahanjohtajien puheissa esiintyy niitä asioita, mitä on opittu. Etenkin ajattelussa ja puheessa näkyy muutosta, ja nyt meidän pitää johtamisessa varmistaa se, että uudet toimintatavat myös pysyvät arjessa. Eräs johtaja jopa kaivoi keskustelussamme esiin muistiinpanonsa valmennuksesta ja perusteli minulle omaa ajatteluaan sen avulla. Siitä huomasin, että nämä opit ovat todella kolahtaneet. Valmennuksen oppeihin palataan säännöllisesti, ja sitä kautta arjen tekemisessä näkyy muutosta.” 

Sanna kiittää More Than Training Companyn valmentajaa Janne Kolehmaista siitä, miten hän on onnistunut tasapainottamaan teorian ja käytännön suhdetta valmennuksissa, ja millaisen tunnelman hän on luonut valmennustilaisuuksiin. ”Valmennuksissa oli vapaa ja rento fiilis, ihmiset paneutuivat asioihin ja halusivat osallistua keskusteluun.” Myös Jukka-Matti totesi, että valmentajana Janne on todella inspiroiva. ”Hän toteuttaa tätä ethos-pathos-logos -ajatusta. Hänellä on tietämystä, intoa ja karismaa, ja hän pystyy kaikki ne tuomaan valmennukseen mukaan. Tykkäsin todella paljon hänen tavastaan valmentaa.” 

Mitä haluaisitte sanoa MTTC:stä ja yhteistyöstämme?

”Ensimmäisenä teistä tulee mieleen se, että teette taustatyönne todella hyvin. Janne on käynyt vierailemassa sahoillamme, ja se on tuonut koko porukkaan vahvan luottamuksen tunteen. Lisäksi hän omistautuu asialleen – meille ei koskaan tullut sellaista tunnetta, että hänen ajatuksensa olisivat muualla, vaan hän oli 120% läsnä meidän kanssamme”, korostaa Virva pohtiessaan sitä, miksi yhteistyö MTTC:n kanssa kannattaa. Sanna jatkaa samasta aiheesta: ”MTTC:n ja Jannen toiminnassa näkyy selkeä ja erottuva sitoutuminen ja vahva halu ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Janne ja MTTC hakivat ja keräsivät tietoa meidän toiminnastamme, ja sitä kautta toivat myös teoriasisällöille liityntäpintaa jokaisen valmennuksessa olevan arkeen.” 

Kiitos Virva, Sanna, Jukka-Matti ja koko Fibren tiimi! 

Jannen lisäksi MTTC:n Metsä Fibre -tiimiin kuuluu projektipäällikkö Johanna Vilkuna. Projektipäällikön roolissa Johanna on huolehtinut lankojen käsissä pitämisestä ja varmistanut hankkeen sujuvan etenemisen sekä tukenut Jannea ohjelman toteutuksessa. 

Haluatko kuulla enemmän? Ota yhteyttä!

Jutellaan enemmän!

Jätä yhteystietosi niin ollaan yhteyksissä ja tehdään enemmän kuin!